Store information

ZOK s.r.o.
Parková 883
922 05 Chtelnica
Slovakia

IČO: 36228397
DIČ: 2020169470
IČ DPH: SK2020169470
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11072/T.

Call us:
+421 918 084 854

Store information

Contact us

optional